top of page
 • Анализ на конкуренцията.

 • Задаване на цели.

 • Избoр на оферта.

 • Избор на аудитория.

 • Създаване на текстове и послания.

 • Избор на визуално съдържание. 

 • Ремаркетинг кампании.

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

 • Маркетингова Стратегия.

 • Стратегия за съдържание.

 • Поддръжка на страници.

 •  Управление на аудиторията

 • Персонализирани отчети

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Facebook & Instagram

Linkedin

bottom of page